کوتاهی عمر

دو بیتم جگر کرد روزی کباب  —-  که می گفت گوینده ای با رباب!

“دریغا که بی ما بسی روزگار —-  بروید گل و بشکفد نوبهار،

بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت  —-  برآید که ما خاک باشیم و خشت!”

سعدی علیه الرحمه

نظامی گری دیلمیان

اطلاعات زیر در مورد نظامی گری دیلمیان از منظومه ویس و رامین مستفاد می شود
سپر بزرگ و رنگارنگ ديلميان
سپر دارند پهناور گه جنگ — چو ديواري نگاريده بصد رنگ
برد زياد ژوبين اندازي و ناوك اندازي ديلميان
بتاري شب ازيشان ناوك انداز — زنند از دور مردم را بآواز
گروهي ناوك و ژوپين سپارند — بزخمش جوشن و خفتان گذارند
بيندازند ژوپين را گه تاب — چو اندازد كمان ور تير پرتاب

نکاتی در مورد سلاح خشت

خشت نیزه کوچکی است که به دست می بستند تا بدین شیوه پس از پرتاب آن به سوی هدف خشت انداز بتواند آن را پس بگیرد

گاهی به خشت پر مي بستند تا بهتر بچرخد و به هدف بخورد

چو شير نر بران خوك دژم تاخت — سيه پر خشت پيچان را بيانداخت

 ویس و رامین

برای آموختن در مورد واژگان نظامی ایران قدیم به این کتاب دکتر منوچهر مشتاق خراسانی مراجعه کنید

ویدئویی از فنون احیا شده هنرهای رزمی ایرانی

ویدئویی از فنون احیا شده هنرهای رزمی ایرانی توسط دکتر منوچهر مشتاق خراسانی. دوبار برنده کتاب سال ایران و پژوهشگر در زمینه سلاح های ایرانی و هنرهای رزمی نیاکان ما. از دکتر خراسانی بیش از 90 مقاله و 6 کتاب در همین زمینه چاپ شده است. کشتی جنگی، نبرد با شمشیر و سپر، تیر و کمان، گرز و تبر، قمه و قداره و … از جمله فنون احیا شده توسط ایشان هستند. سایت کسب اطلاعات بیشتر: http://www.moshtaghkhorasani.com/

اعتراض به انکار نسل کشی ارمنیان توسط دکتر آریل بارکان

برای اینکه تاریخ ما را انکار نکنند باید جلوی تحریف نسل کشی های ارامنه را بگیریم وگرنه منافع خودمان هم با تحریف سیستماتیک تاریخمان در خطر می افتد

یکی از نویسندگان تحریف کننده واقعیت نسل کشی ارامنه که اخیرا هم برای انکار تاریخ نظامی ایران دست به کار شده، دکتر آریل بارکان است. طومار اینترنتی زیر در اعتراض به فعالیت های وی آماده شده است. لطفا با یک امضا حمایت کنید

طومار علیه تحریف های دکتر بارکان

نامه داریوش به گاداتس

شاه شاهان داریوش، پسر ویشتاسپ به بنده اش گاداتاس چنین میگوید: من دریافتم که تو فرمانهای مرا دقیقا رعایت نمیکنی. که روی زمین من کار میکنی، درختهای میوه را از آن سوی فرات تا کرانه های آسیای صغیر میکاری. تو را برای این کار ستایش میکنم و به خاطر همین کار تو از پاداشی بزرگ در خانه شاه بهره خواهی برد. ولی چون نسبت به فرمان من در مورد خدایان سهل انگاری میکنی؛ اگر رفتارت را عوض نکنی، تو را گرفتار خشم خود خواهم کرد. زیرا از باغبانهای مقدس آپولون مالیات طلب کردی و آنها را وادار کردی در زمین کافران کشاورزی کنند. بدون در نظر گرفت احساسات اجداد من نسبت به خدایی که حقیقت را به پارسیان و ……..گفت.

  لوکوک،پیر(1386). کتیبه های هخامنشی. ترجمه: نازیلا خلخالی. تهران: نشر فیروزان. صص330.

نام سردار بر روی تیر از دوران اشکانی

Vis o Ramin a surviving story from Parthian era and converted to poem by Faxroddin Assad Gorgani in Seljuk era. It is believed by scholars to be the inspiration for Tristan and Isolde

 

چو ویسه دید تیر دوستگان را

برو نامش نگاریده نشان را

هزاران بوسه زد بر نام دلبر

گهی بر رخ نهاد و گه به دل بر

گهی گفت ای خجسته تیر رامین

گرامی تر مرا از دو جهان بین

 

 

صفحه 183 ویس و رامین، تصحیح محمد جعفر محجوب، بنگاه نشر اندیشه، دی ماه 1337