شلیک اشکانی در هنر چینی Parthian shot in Chinese arts

چینی ها که به واسطه راه ابریشم به اشکانیان در ارتباط بودند هم اسب های نیسا ی معروف اشکانیان را تا حد تقدس دوست داشتند و هم از سبک های هنری شان اقتباس کردند. تصویر زیر یک نقاشی دیواری  چینی از قرن چهارم میلادی است